O zakładzie

Nowopowstały Zakład Materiałów Optoelektronicznych powstał w Instytucie Fizyki w 2017 roku w wyniku szybkiego rozwoju założonego w roku 2013 Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych. Pod kierownictwom prof. dr hab. Yuriya Zorenko zespół pracowników naukowych tego laboratorium prowadzi zaawansowane badania oraz prace inżynieryjne na światowym poziomie naukowym nad syntezą nowoczesnych materiałów luminescencyjnych w postaci warstw monokrystalicznych złożonych tlenków metodą epitaksji z fazy ciekłej (metoda LPE). Warstwy monokrystaliczne tlenków wykorzystuje się jako scyntylatory, ekrany katodoluminescencyjne i konwertory dla diod białych LED oraz jako obiekty wzorcowe do badań podstawowych właściwości optycznych tych materiałów.

Struktura

Kontakt

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz
dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. nadzw.
tel. 52 32 16 191 w. 58
e-mail: kfab@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-090 Bydgoszcz,

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 52 32 16 166 w. 51