Katedra Materiałów Optoelektronicznych

Nowoczesne fosfory na bazie ...

Nowoczesne fosfory na bazie ceramiki, warstw i struktur epitaksjalnych mieszanych granatów jako konwertory dla diod białych wysokiej mocy

NCN 2017/25/B/ST8/02932 Nowoczesne fosfory na bazie ceramiki, warstw i struktur epitaksjalnych mieszanych granatów jako konwertory dla diod białych wysokiej mocy

Opis projektu

W niniejszym projekcie proponujemy wytworzenie nowej generacji luminoforów opartych na domieszkowanych jonami Ce3+, Eu3+ i Mn2+ mieszanych granatach {Gd,Y}3[Al,Ga]2(Ga,Al)3O12 i {Tb,Gd}3[Al,Ga]2(Ga,Al)3O12 w postaci ceramiki, warstw epitaksjalnych lub struktur hybrydowych typu warstwa-podłoże, osadzonych na podłożach granatów Y3Al5O12 (YAG) oraz YAG:Ce, jako konwertorów fotoluminescencyjnych WLED. 

About project

In the recent years white light emitting diodes LED (WLED) lamps as solid-state light sources for the next generation of lighting have been displacing traditional light sources due to their advantages and unique properties, including high luminous efficiency, low electric consumption and energy saving, high brightness, long lifetime, small volume, environmental friendliness and price competitiveness against fluorescent lamps.