Katedra Materiałów Optoelektronicznych

Nowe ekrany scyntylacyjne na basie warstw monokrystalicznych mieszanych perowskitów i tlenków

Celem projektu bylo stworzenie nowej generacji ekranów scyntylacyjnych w postaci warstw monokrystalicznych i kryształów mieszanych perowskitów oraz innych prostych i złożonych tlenków z unikatowo wysoką zdolnością do absorpcji kwantów rentgenowskich, dla wykorzystania w detektorach mikrotomograficznych z submikronową rozdzielczością przestrzenną oraz detektorach monitoringu radiacyjnego mieszanego promieniowania jonizującego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.