Katedra Materiałów Optoelektronicznych

Nowoczesne fosfory na bazie ceramiki, warstw i struktur epitaksjalnych mieszanych granatów jako konwertory dla diod białych wysokiej mocy

NCN 2017/25/B/ST8/02932 Nowoczesne fosfory na bazie ceramiki, warstw i struktur epitaksjalnych mieszanych granatów jako konwertory dla diod białych wysokiej mocy

Upowszechnianie wyników podczas konferencji:

  • 10th International conference Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation LUMDETR 2018, 9-14 September 2018, Prague, Czech Republic
    Wyklad: Yu. Zorenko, T. Zorenko, V. Gorbenko, S. Witkiewicz-Lukaszek, e. a., Recent progress in the development of composite scintillators and phosphors based on the single crystalline films of oxide compounds. Book of abstracts. O34-Wed.P.154
  • XFELS and DESY Photon Science User Meeting 2019, 22-24.01.2019, Hamburg, Germany
    Prezentacja posterowa: Tetiana Zorenko, Audrey Podtevin and Yuriy Zorenko, Luminescent properties of YAG:Ce and YAG:Ce,Tb films under synchrotron radiation excitation. Program. P.281.

Wydarzenie popularyzujące naukę

12 września 2019 r. - Przyznanie przez Międzynarodowy Komitet Doradczy (MKD) prawa do organizacji w Bydgoszczy międzynarodowej konferencji LUMDETR 2021 "Luminescent Detectors and Transformers of Ionization Radiation". Kierownik projektu prof. Y. Zorenko pełni funkcję przewodniczącego konferencji i prezesa MKD

Wyniki badań po projektu wykorzystane w wykładach przedmiotów „Spektroskopia defektów i domieszek” oraz „Nowoczesna inżynieria materiałowa”, przeprowadzonych w Instytucie Fizyki UKW na 1 roku studiów drugiego stopnia na kierunku "fizyka, specjalizacja "Nowe materiały dla elektroniki i energetyki".